ابتدا این یادداشت را بخوانید: پایش سیگنال های ضعیف؛ نوشته مسیح کریمیان 

چندپنجره­­ ای! می­ خواهی سیگنال ­ها را بشناسی، چندپنجره ­ای فکر کن! زیر سیستم، سیستم و فرا سیستم­ را تحلیل کن! در سطح سازمان می­توانی سیگنال­ های یادگیری را تحلیل کنی! سیگنا­ل­ هایی که از حس مثبت کار کردن در کنار هم­دیگر حکایت می­ کنند و نمی ­کنند! مشتریان سازمان شما، خانواده ­ی کارکنان سازمان شما، مشاوران سازمان شما، همسایه­ های سازمان شما، مدیران سازمان شما، حراست سازمان شما، سهام­داران سازمان شما، عابران پیاده ­رو و سواره ­رو سازمان شما، تجهیزات و امکانات سازمان شما، دانش فنی سازمان شما، فضای سبز سازمان شما، کانال­ های ارتباطی سازمان شما، همه و همه می ­توانند منبعی باشند برای دریافت این سیگنال­ های ضعیف! حالا اگر از سطح سازمان به سطح واحد (زیرسیستم) بیایید یا به سطح صنعت (فرا سیستم) بروید، داستان جذاب­تر خواهد شد. حتی می­توانید به گذشته ­ی سازمان و واحدها و صنعت خود فکر کنید، یا به آینده­ ی آن­ها. شما می­ توانید منابع سیگنال­ ها را پیدا کنید. تعریف TRIZ از منابع را در آینده مرور خواهیم کرد. عجله­ کنید و پایش را آغاز کنید!


مطالب مرتبط: