... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۸۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

به یاد آنهایی که نیستند

...

ای کاش تلویزیون را یک روز در سال بیندازیم دور ... اول فروردین!

عماد قائنی از شبکه یادگیری می گوید و "وب یاد"

[پیامک] 29 اسفند روزملی شدن صنعت نفتی که بر سر سفره نیامد ، مبارک

بدون سطر؛ 20

بدون سطر؛ 20

کتاب را ... هدیه دادن؛ هدیه گرفتن :)

بدون سطر؛ 19

بدون سطر؛ 19

نان و شاطر و سنگک ...

چهار تا شنبه و سور ...

پایان یک مشورت پنج ساعته

بدون سطر؛ 18

بدون سطر؛ 18

سوالات محسن تنابنده از عادل فردوسی پور ... :)))

90 با حضور کیانوش عیاری آغاز شد و هم اکنون با پدیده 9 ساله اردبیلی گفت و گو می کند

یک گفت و گو در اتاقی در دفتری در کوچه ای به نام زیبا

یکی از ده نفری که دوست دارم با هم فوتبال بازی کنیم ...


[سطرهای شما] در اندرون من خسته دل ندانم کیست / که من خموشم و او در فغان و در غوغاست؛ حافظ

بدون سطر؛ 17

بدون سطر؛ 17

صبح؛ فرهنگستان. ظهر؛ دبیرستان. عصر؛ آسمان. شب؛ دیدار دوستان

وقتی دل شیدایی/ میرفت به بستان ها

کنار آتیش؛ بوی دود؛ هوای سرد

بدون سطر؛ 16

بدون سطر؛ 16

به دقایقی پایانی رسیدم ...

بدون سطر؛ 15

بدون سطر؛ 15

[سطرهای شما] اشتباه می کردم، فرصتی قرار نبود دست دهد ... فرصت را باید ایجاد کرد