... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۱۱۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

بخشش

...

بدون سطر؛ 256

بدون سطر؛ 255

راستی زمان را یک ساعت هل دادیم عقب؛ بعضی ساعت ها هم خود به خود عقب رفتند ...

ایمیل ها و پیامک های نخوانده دارم ...

بدون سطر؛ 254

یعنی حس خوب تمام شدن یک کار :)

کاری که از شنبه صبح پای اش بودم، حوالی 10 شب تحویل شد ... نسخه نهایی پس از دریافت نکته ها آماده می شود

بدون سطر؛ 253

بدون سطر؛ 252

دیروز ... یعنی پریروز! یک بازدید داشتیم و آشنایی با یک جمع تازه ... علاقه مندان به علوم شناختی

بدون سطر؛ 251

یک فردای پیچ!یدهـ در پیش است :)

بدون سطر؛ 250

ساعت 16 تا 20 امروز به دعوت صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف نشستی بود به نام: کافه کسب و کار

در کافه کسب و کار ... دانشگاه صنعتی شریف ... هم اکنون

...

خداوند عاقبت بخیر کند نظام آموزشی ما را ... این خبر را بخوانید و به آینده ی پر از دکتر در ایران فکر کنید !!!

دانشگاه آزاد به لحاظ تعداد دانشجوی دکتری مقام اول را در بین دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعی کسب کرده است

منبع: ایرنا

شب دیر رسیدم خانه ... همگی خوشحال بودیم از راهیابی تیم والیبال به مرحله بعد :)

ظهر یکشنبه ساعتی را همراه پدر بودم ... احساس آرامش ... خدا را شکر

صبح یکشنبه جلسه ای داشتم در یکی از ستادهای زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری

بدون سطر؛ 249

ساعت 17 تا 21 شنبه معلم بودم ... با طعم کسب و کار و خلاقیت ... جلسه دوم برای گروه تازه ای از دانشجویان MBA

شنبه پس از آن جلسه صبحانه با یکی از دوستان رفتیم کتاب فروشی ... کتابی خریدم درباره آبرنگ :)

بدون سطر؛ 248