... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

بدون سطر؛ 641

بدون سطر؛ 641

رمزی است ز پاس ادب عشق، که مرغان / شب نوبت پرواز به پروانه گذارند

میرزا محمدعلی صائب تبریزی
۱۷ تیر ۹۵ ، ۱۹:۴۵