... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۱۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

فردا روز دوم کارگاه است و من در حال مرور کاربرگ های امروز هستم

...
بدون سطر؛ 1

بدون سطر؛ 1

قومی بجد و جهد نهادند وصل دوست/ قومی دگر حواله به تقدیر می کنند ... حافظ

ترافیک و فکر کردن

سی دقیقه گفت و گو ...

قراری در 7:30 صبح یک روز؛ شروع یک کار خوب

امروز مخاطب یک جلسه دفاع پایان نامه بودم؛ جالب بود! فهمیدم چگونه داوری نباید بود ...

وقتی همان مدیری که به امضایش نیاز است، سرجایش نیست!

یک فرصت مستندسازی دانش را در والیبال ایران از دست دادیم ...

چقدر رهبری می داند این ولاسکو ...

تازه فهمیدیم از این مرد خیلی چیزها می تونستیم یادبگیریم برای والیبال! ... ولاسکو در شبکه دو

چطور میشه همزمان دو جا بود ؟! الان من چی کار کنم با این تقویم ؟!

ساعت 21 بود! پایان یک دوره 16 ساعته درباره نوآوری ... امیدوارم اثربخش بوده باشد

لبخند پیرمرد ... پسرک جای خودش را بخشید ... اتوبوس

واقعا سال 92 داره تموم میشه ها ! کمتر از 40 روز ...

نمیتونی معترض باشی و تعطیل کنی! هنر که تعطیلی نداره! ... جمله خوب رسول صدرعاملی

هفت؛ روی آنتن شبکه سه ... تحلیل سی و دومین جشنواره فیلم فجر