... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

بدون سطر؛ 652

بدون سطر؛ 652

شب ... غم ... مدینه .... تنهایی ... دلتنگی ...

۰۹ بهمن ۹۸ ، ۰۲:۱۹