... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۱۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

بدون سطر؛ 619

بدون سطر؛ 619

صبح روز عید است ...

۰۸ دی ۹۴ ، ۰۸:۵۵
بدون سطر؛ 618

بدون سطر؛ 618

دریاب که ایام گل و صبح جوانی / چون برق کند جلوه و چون باد گریزد

محمدحسین معیری؛ متخلص به رهی
۰۳ دی ۹۴ ، ۲۲:۴۹
بدون سطر؛ 617

بدون سطر؛ 617

نکته پایانی در برنامه اسطرلاب شبکه چهار: باید از دانشگاه های پژوهش محور شروع کنیم ...

بگذاریم دانشگاه های خوب و معدود ما پژوهش کنند

به جای این که صرفا به توسعه کمی بپردازیم

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۲:۱۶

به اهمیت مهارت های مدیریت سازمان اشاره می شود

شبکه چهار؛ درباره مدیریت و اقتصاد ما

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۲:۰۱

بنگاه های ما باید تحقیق و توسعه را در درون سازمان هایشان جدی بگیرند ...

اسطرلاب؛ هم اکنون در شبکه چهار

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۱:۵۳

این که چطور دانش را در اقتصادمان گسترش دهیم؛ موضوع اصلی است ...

گفتگو با دو تن از اساتید مدیریت و اقتصاد کشور

هم اکنون در شبکه چهار

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۱:۵۱

صحبت درباره رشد قارچ گونه و بدون برنامه شرکت های دانش بنیان است ...

هم اکنون در شبکه چهار، تفاوت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نفتی 

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۱:۴۲
بدون سطر؛ 616

بدون سطر؛ 616

و سرآغاز زمستان ...

امروز اولین روز دی ماه است ...
۰۱ دی ۹۴ ، ۱۰:۴۵