... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۸۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

دارم به ایده زوج و فرد در کلانشهرهای ایران فکر می کنم و اثربخشی این راهکار!

ایده فرانسوی های برای کاهش شدت آلودگی هوا: اجرای طرح موقت حمل و نقل رایگان

[سطرهای شما] بدون سطر؛ 14 نمونه ی زیبایی از کار گروهی. روزنه های امید پرنورتر از پیش می نمایند ...

حتما برای تعطیلات یه برنامه جدید دارین؟

یافتن یک دفترچه ... یک حس خوب

شبکه های تلویزیونی ما و استاندارهای حرفه ای ...

بدون سطر؛ 14

بدون سطر؛ 14

پیامک های دریافتی امروز و پاسخ های منفی من یکی پس از دیگری ... این اسفند شلوغ است چرا کلا؟!

مرور هفته ای که گذشت؛ ایده هایی برای هفته پیش رو ...

نذر کتاب؛ طرح خوبی که امروز در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد؛ با چند جلد کتاب یه سر رفتم

بدون سطر؛ 13

بدون سطر؛ 13

آ.ما.د.گی ...

بدون سطر؛ 12

بدون سطر؛ 12

خواندن نقل قولی از سهراب و رسیدن به " پیچک را ببین. بر روشنی بپیچ ... جوانه بزن! "

بیست و پنج دقیقه گفت و گو، قدم زدن، فکر کردن ...

اسفند شلوغ و شکوفه ...

بدون سطر؛ 11

بدون سطر؛ 11

مَنْ عَلَّمَ بابَ ضَلالٍ کانَ عَلَیْهِ مِثْلُ اَوزارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ؛ عَنِ الباقِرِ عَلَیه ِالسَّلامُ/ کافى ، ج 1، ص 35، ح 4

سی دقیقه؛ یک بحث سنگین و پر سوال

...

نوشته ام: تشکر! همکاری نمی کنم. نوشته اند: در صورت نیاز با شما تماس گرفته می شود... !!!

تقسیم کار ...

...

بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ/ ببوی گلبن وصل تو می سراید باز

بدون سطر؛ 10

بدون سطر؛ 10

پیشنهاد خوب دیگر کیانیان: داشتن و خواندن کتابهای مرجع در خانه ها!