... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۱۰۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

خداحافظ ای کوچه های مدینه ...

سخن از محمدتقی مجلسی رضوان خدا بر او... اهمیت دعای پدر برای فرزندش

مجلس با اشاره ای به آداب خواندن قرآن آغاز می شود

شاه و گدا به دیدهٔ دریادلان یکی است / پوشیده است پست و بلند زمین در آب ...

میرزا محمد علی صائب تبریزی

سیزدهم فروردین؛ روز طبیعت

...
بدون سطر؛ 49

بدون سطر؛ 49

یک بخش تازه در روزگار پیچ!یدهـ

ذره بینی و کل نگری

نجوا

...

سخن درباره "خداشناسی" است

...
بدون سطر؛ 48

بدون سطر؛ 48

اضطراب ...

بدون سطر؛ 47

بدون سطر؛ 47

گپ و گفت های پایانی با دوستان و شنیدن یک خاطره از میزبان و خداحافظی

کسی که پیش او قیام مصطفی کند

اشاره به آیه شریفه 256 سوره بقره

معرفی کتاب الکوثر؛ مجموعه ای هفت جلدی درباره حضرت فاطمه علیها السلام

تذکر به اهمیت دعا

وارد مجلس می شوم و جست و جوی چهره های آشنا

بدون سطر؛ 46

بدون سطر؛ 46

دو سه روزی است که مستمر نوآوری می خوانم ... بازنگری طرح درس ها و طراحی محتواهای جدید

بدون سطر؛ 45

بدون سطر؛ 45

باران... بهار.. زهرا...

سلام خدا بر او
بدون سطر؛ 44

بدون سطر؛ 44

[از یه بلاگ دیگه] ... نوشتن از آسمانی که مدت هاست به آن خیره نشدی ...

من+روزها+خوشی ها+سختی ها+... = زندگی