... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۱۶۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

هیچ­گاه از شروع کاری نهراسید فقط کافی است بزرگ فکر کنید و کوچک شروع کنید.

وقتی همه راههای شناخته شده بسته است، تازه کار مهندسان واقعی برای ساختن شروع می­ شود.

مصطفی خسروشاهی، شرکت مهندسی مشاور رادها

هیچ کس یاد نگرفته است که اول به اطرافش نگاه کند. خود همین کار، کلی به آدم ‌ایده می‌دهد.

محمد نظری زاده، شرکت مهندسی عمران سازه

شما شب که می خوابید ممکن است به این فکر کنید که این ماه حقوق افراد را از کجا بدهم؟

میرسعید میرهادی زاده، شرکت گنج چم آرمان

باختیم :(

تماشای والیبال پس از آبیاری باغچه

بدون سطر؛ 146

یاغدی یاقیشلار، بانلاندی گوشلار، ایسلاندی داشلار ... سن هاردا قالدین، سوندو گولوشلر، سولدو باخیشلار ...

بدون سطر؛ 145

بدون سطر؛ 144

بدون سطر؛ 143

پایان... که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

قدرت منهای ظرفیت، علم منهای ظرفیت، جوانی منهای ظرفیت ...

نعمتی از خدا خواستی، ظرفیتش را اول بخواه

سخنران ویژه نشست به سوره مبارکه والعصر اشاره می کند

سود و زیان در بازار دنیا ...

مدیر روابط عمومی گروه و گزارش فعالیت ها

گوش دادن به صحبت های مدیر اجرایی گروه

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس / که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

چشمم به بیت شعر گوشه صحنه می افتد

ساعتی دیگر؛ گردهمایی سالانه یک گروه

ابزارهایی برای خلق مدل کسب و کار

دریافت این ویدئوی آموزشی از وبسایت تخته سفید

کتاب؛ مدل کسب و کار شما

مدل کسب و کار شما ... تیم کلارک، الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور

از Business Plan تا Business Model

دریافت این ویدئوی آموزشی از وبسایت تخته سفید