... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۴۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بدون سطر؛ 198

بدون سطر؛ 197

شنبه 18 مرداد 93

- با امیرحسین همفکری هایی داشتم
- گفت و گویی با کارفرمای پروژه اخیر
- جلسه ای را برای دوشنبه تنظیم کردیم با دبیرخانه رویدادی
- یکی دو تماس را نرسیدم پاسخ بگویم که فردا باید خودم با ایشان گفت و گو کنم
- دوست دیگری به جمع تحریریه اکسیر نوآوری خواهد پیوست و همفکری هایی با هم داشتیم
- به دو نفر از رفقای دوقلو تبریک تولد گفتم پیامکی :) البته پیشاپیش :)

- ...

گاهی مشق های فکری زیاد می شود و تو دلت سفر می خواهد ...

بدون سطر؛ 196

بدون سطر؛ 195

فردا در مجموعه ای ساعت 18 تا 20 جلسه ای دارم... 16 تا 18 هم با گروه دیگری در همان مجموعه، جلسه ای دیگر

بدون سطر؛ 194

چند دقیقه ای می روم دبیرستان؛ احوال پرسی دبیرستان و دبیرانش

...

از قبولی تا فارغ التحصیلی اش در تمامی مقاطع، شده است یک کسب و کار ... دانشگاه

...

بدون سطر؛ 193

ای آنکه بتقریر و بیان دم زنی از عشق / ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت

حافظ

بدون سطر؛ 192

هشدار می دهد ... باتری رو به اتمام است برادر!

مرور خاطره یک سفر کوتاه خانوادگی ... در پایان سفره :)

بدون سطر؛ 191

اساسا اتومبیل و فرهنگ استفاده از آن با یکدیگر وارد کشور نشد!

سطری از یک گفت و گو

بدون سطر؛ 190

در جمع، دارد حکایتی نقل می شود از زندگی روستایی

...

چای و عسل و شروع یک روز کاری بین التعطیلینی!

...

بدون سطر؛ 189

سلام؛ طاعات تون قبول باشه ان شا الله. عیدتون مبارک :)

...