... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۴۶ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

بعد از ظهر شنبه رفتم مجلس ختم عزیز از دست رفته ی یک خاندان ... وفات یک نوجوان در این روزها ... حکمت و توفیق

رسیده ای خانه و در حال تماشای برنامه اقتصادی شبکه یک؛ پایش

بدون سطر؛ 321

بدون سطر؛ 321

بدون سطر؛ 320

بدون سطر؛ 320

با کلی امید و آرزوهای خوب، این دو روز پایان یافت. خوشحالم که در ساعات حضورم شنونده ایده ها و تجربیات گوناگون بودم

همایش توسعه و عدالت آموزشی؛ دانشگاه صنعتی شریف

رضا کیانیان به جمع ما پیوست ... دکتر مسعود نیلی هم سخنران پایانی بودند با نگاهی اقتصادی به فقر آموزشی در ایران

همایش توسعه و عدالت آموزشی؛ دانشگاه صنعتی شریف

بعد از ظهر امروز به سخنان فعالان اجتماعی گوش دادیم ... اشاره ای به تکنولوژی و عدالت آموزشی شد

همایش توسعه و عدالت آموزشی؛ دانشگاه صنعتی شریف

اعتبار بودجه به برنامه تعلق می گیرد ... حوزه برنامه ریزی در آموزش و پرورش مساله های جدی دارد

همایش توسعه و عدالت آموزشی؛ دانشگاه صنعتی شریف

بحث و احساس نگرانی حاضران درباره شتاب زدگی ها در تصمیم گیری

همایش توسعه و عدالت آموزشی

عدالت آموزشی؛ فرصت های برابر برای کشف و پرورش استعدادها در سطوح محلی، منطقه ای و بین المللی

سطری از دکتر گلنار مهران ( استاد علوم تربیتی دانشگاه الزهرا ) در همایش توسعه و عدالت آموزشی

اشاره به ساختار فرسوده آموزش و پرورش و ناکارآمدی افزایش بودجه در این ساختار فرسوده

پنل تخصصی ارتقای عدالت آموزشی در بودجه 94 . همایش توسعه و عدالت آموزشی . دانشگاه صنعتی شریف
بدون سطر؛ 319

بدون سطر؛ 319

بدون سطر؛ 318

بدون سطر؛ 318

بدون سطر؛ 317

بدون سطر؛ 317

آغاز پنل تخصصی مهم ترین ریشه ها و پیامدهای محرومیت آموزشی

همایش توسعه و عدالت آموزشی؛ دانشگاه صنعتی شریف

اکبری عبدی در هفت از ساختن شناسنامه برای شخصیت هایی می گوید که بازی شان می کند

هم اکنون؛ شبکه سه

فایل ایده ها را منظم می کنم و می فرستم برای محمدعلی

...

بازدیدی از یک نمایشگاه ... رفتن به یک فروشگاه ... قدری قدم زدن ... دو سه ساعت یک جمعه

...
بدون سطر؛ 316

بدون سطر؛ 316

بدون سطر؛ 315

بدون سطر؛ 315

بدون سطر؛ 314

بدون سطر؛ 314

بقیه ی پول ... وقتی آقای راننده ی تاکسی به تو می گوید: 100 تومان بدهکار می شوم، ببخشید پول خرد ندارم

اخلاق حرفه ای