قاطعیت یک استراتژیست مهم است و عمل‌گرا بودنش مهم‌تر

او یک استراتژیست قاطع و عمل‌گرا بود

در متون مطالعات رهبری و استراتژی نام و نشان افرادی را می‌بینیم که پیشینه نظامی دارند

گاهی اثرگذارترین نکته‌ها را از تجربه و زندگی این افراد می‌توان آموخت؛ با دقت بر همه تصمیم‌هایی که درستی و نادرستی آن در طول زمان مشخص می‌شود

...

به شما می‌گویم آقای ترامپ قمارباز! بدان در آن جایی که فکر نمی‌کنی در نزدیک شما هستیم و در هرکجا که تصور نمی‌کنی ما در کنار شما هستیم

سردار سپهبد قاسم سلیمانی

...

تولد: بیست اسفند هزاروسیصدوسی‌وپنج

شهادت: سیزده دی هزاروسیصدونودوهشت

...

پ.ن: چند سال قبل یادداشتی نوشتم بعد از تماشای فیلم چ

چمران هم یک استراتژیست بود