ابتدا این یادداشت را بخوانید: قیاس با دیگران؛ نوشته مسیح کریمیان  

قوانین تکامل سیستم ­های مهندسی در TRIZ نقش اطلاعاتی را بازی می­­ کنند که از تعاملات سیستم­ها با خود، اجزا و محیط اطراف خود در راستای تکامل سیستم­ها عنوان شده ­اند. مانند قانون افزایش درجه ایده­آلی. اما یکی از ابزارهای شناخته شده TRIZ ماتریس تضاد تکنیکی و چهل اصل ابداعی می ­باشد. - که بعدها خواهیم گفت که واژه ترفند جایگزین بهتری از لحاظ مفهومی برای این اصول است. - آنچه که در روش بکارگیری از این ترفندهای توسط ماتریس تضاد تکنیکی پیشنهاد می ­شود به نوعی با تکنیک قیاس با دیگران مشابهت ­هایی دارد. یکی از این ترفندهای ابداعی، اقتباس یا Extraction است. با مرور تعریف آن انتخاب Best Practice ها معنا می­یابد و  همچنان که می ­دانیم، این ترفندهای ابداعی برگرفته از تحلیل پتنت ­ها می­ باشد. برای افزودن به این ترفندها فرض گرفتن یک الگو به کمک قوانین تکامل سیستم­ های مهندسی می­ تواند نقش موثری ایفا کند.


مطالب مرتبط: