ابتدا این یادداشت را بخوانید: فشردن و گستردن؛ نوشته مسیح کریمیان

دیدگاه تحلیلی نسبت به موقعیت خاص یک مسأله زمانی به وجود می آید که ذهن ما توانمند باشد در باز کردن مسأله! منظورم از باز کردن مسأله این است که بتوانید پرسش های خوبی بپرسید ... پرسش های خوب و مرتبط ... یکی از تکنیکهای تحلیلی TRIZ تحلیل ریشه ای تضاد است. +RCA یک نقشه ی گسترده علت و معلولی است که وقتی از بالا به پایین نگاهش می کنیم، انگاری مرحله به مرحله در برابر هر پاسخی پرسیده ایم: چرا؟ ... فرصت هایی برای بازدیده شدن مسأله در ادبیات TRIZ با جست و جوی تضاد پیوند خورده است. ما در TRIZ پس از ترسیم این نقشه ی گسترده علت و معلولی، ذره بین تضاد را دستمان می گیریم و می گردیم به دنبال پاسخ هایی که با یکدیگر در تضاد هستند ... یک اپلیکیشن موبایل خریده اید و چند وقتی است که آن را بر روی گوشی خود نصب کرده اید. توسعه دهنده این اپ یک مسأله دارد. می گوید چرا میزان خرید اپ با آن چیزی که پیش بینی کرده بود، نمی خواند. توسعه دهنده نرم افزار، در تحلیل خود به این می رسد: شما و سایر کاربران، ویژگی هایی مورد انتظارتان از اپی که خریده اید در برابر قیمتی که پرداخت کرده اید، نمی خواند! خود این نخواندن یک کد مهم برای کشف تضاد است... قصه را ادامه می دهید. شاید به این برسید که کاربران دنبال یک رابط کاربری ساده بوده اند، اما شما داستان را پیچیده کرده اید و این پیچیده کردن ماجرا، هزینه های توسعه نرم افزار و در نهایت قیمت تمام شده را افزایش داده است ...

 

مطالب مرتبط: