ابتدا این یادداشت را بخوانید: در جست و جوی چشمه فرصت ها؛ نوشته مسیح کریمیان

هنر و پشتکار من و شما می‌تواند آنها را به دام بیندازد ... در جست و جوی فرصت ها بودن! شاید بگویید دل خوشی داریدها ؟! فرصت کجا بود دیگر ... اگر چنین روحیه ای دارید که به ما می گویید، دل خوشی داریدها ؟! فرصت کجا بود دیگر ... باید بگوییم نگاه TRIZی می گوید: شما گرفتارید! گرفتار اینرسی هستید! اینرسی را توضیح نمی دهم! بروید و تیکی تاکای خلاقیت؛ 4 را بخوانید. می خواهم قدری درباره هنر و پشتکاری صحبت کنم که در داستان جست و جوی چشمه فرصت ها معنا دارد. یک TRIZی هنرمند است! هنرش این است که می تواند ارتباط ها را کشف کند؛ بگذارید مثالی بزنم: بین کابل تلفن و سیم برق و شلنگ آب و لوله گاز ارتباطی می بینید؟ بین آبلیمو و مداد و خودکار و لاک غلط گیر و زغال چطور؟ راستی ترافیک همیشه بدبختی است؟ یا می تواند بهانه ای باشد برای خوشبختی؟ ترافیک همیشه معضل است یا گاهی می تواند موهبتی باشد برای فکر کردن! تا به حال در ترافیک مسأله ای حل کرده اید؟ مسأله ای کشف کرده اید؟ ... برای من که در یک کلانشهر زندگی می کنم، ترافیک خودش یکی از این چشمه هاست، در کنار چشمه ای دیگر در آن روستای کوچک خوش آب و هوا ...


مطالب مرتبط: