ابتدا این یادداشت را بخوانید: نگاه از دور؛ نوشته مسیح کریمیان 

بعید می­دانم TRIZیی باشد و پس از آشنایی با این تکنیک به یاد تفکر و ابزار چندپنجره ­ای Multiscreen نیفتد! این که دامنه ­ی پنجره­ های تحلیل سیستم خود را به  زیر سیستم ­ها محدود نمی­ کنیم و  تا ابر سیستم ­ها بالا می­ رویم یعنی همین نگاه از دور . ساده ­ترین نگاه از دوری که اتفاقا در عمل پیچیده است، همین نکته است که ذی­نفعان ما از تامین­ کننده تا مشتری، سیستم ­های مکمل و حتی رقیب چه گونه هستند و چه می­ گویند و چه گونه می ­اندیشند. حتی در این نوع نگاه، شما می ­توانید یک مسأله شیمیایی را به یک جامعه ­شناس بدهید و یک مسأله پیچیده ریاضی را به یک نقاش!


مطالب مرتبط: