ابتدا این یادداشت را بخوانید: خلق وضعیت آرمانی؛ نوشته مسیح کریمیان 

تولید یک اپلیکیشن موبایل حسابداری سطح متوسط با هزینه پایین برای کسب‌وکارهای روبه‌رشد ... هنوز گیر دارد البته! ولی برای شروع خوب است! همان­طور که خواندید بحث تشخیص مسأله است. تشخیص مسأله عبارت عجیبی است. شاید خیلی­ها فکر کنیم که مسأله که مشخص است! اگر شما مشاوران می­ خواهید تکنیکی به ما پیشنهاد دهید، درباره­ ی تولید راه حل بگویید... ما که خودمان مسأله را می­ دانیم، در راه حل درمانده­ ایم! هر راه حلی را بگویی سراغش رفته ­ایم ... اما نمی ­شود. اصلا نمی ­شود که هیچ! بردار من شما نفست از جای گرم بلند می ­شود که می­گویی وضعیت آرمانی! کدام آرمان؟ کدام کشک؟! ... خب این بحث جدی است! بد هم نمی ­گویند   ولی قصه این است که  وضعیت مطلوب را باید مشخص کنیم. وضعیت مطلوب یعنی کجا می­خواهی بروی؟  یعنی به من آدرس بده! در ادبیات کشف و حل مسأله  بر پایه­ ی OTSM-TRIZ می­گوییم که خواسته ­ی خود را برایم تحلیل کن! تحلیلی در قالب یک مدل: مدل موم یا موضوع؛ ویژگی؛ مقدار. این که چه مقدار از چه ویژگی کدام موضوع را می­ خواهی تغییر بدهی؛ برای تو موقعیتی می ­سازد که موقعیت مسأله است... حواست جمع باشد: کدام موضوع؟ کدام ویژگی؟ کدام مقدار؟ ... به من آدرس بده


مطالب مرتبط: