ابتدا این یادداشت را بخوانید: چک لیست ها؛ نوشته مسیح کریمیان 

فرآیند کشف و حل مسأله در TRIZ کلاسیک یک­ جایش لنگ می ­زند اگر حواست نباشد! جایی که می­ خواهی بدانی در مسیر هستی یا زده ­ای جاده خاکی! بنابراین ما هم از چک­ لیست­ ها استفاده می­ کنیم. این چک­ لیست­ ها سرعت می ­دهند به کارهایمان. اما طراحی چک­ لیست ­های ما چگونه باشد بهتر است؟ یکی از ابزارهای متداول TRIZ برای تحلیل سیستمی، ابزار چند­پنجره­ ای است. برای کار کردن با این ابزار در ساختن یک چک ­لیست خوب باید از خودتان سوال­ هایی بپرسید. چه چیزی را می ­خواهم چک کنم؟ این چیزی که می­ خواهم چک کنم، کی می­ خواهم چک کنم؟ قبل و حین و بعد از چک کردن چه چیزی عایدی من خواهد بود؟ پایان کار و آغاز کار من چه ارتباطی با این چک­ لیست دارد؟ در اطراف این کارم چه کارهای دیگری باید کنم؟ خود این کار را چگونه به کارهای مختلف شکسته ام؟ آیا می­ توانم چک ­لیست خودم را طوری طراحی کنم که صرفا یک فرآیند خطی نداشته باشد، اتفاقا زمینه ساز تولید ایده ­های تازه ­تر هم باشد؟ ... یعنی فقط چک ­لیست را پر نمی ­کنی که یک کاری کرده باشی، تو دنبال   ارزشی می­گردی که این چک­ لیست می­تواند به کار تو اضافه کند. راستی یک چک­ لیستی که می­ خواهد TRIZی باشد، چه نسبتی با داستان ایده آلی دارد؟! این بخش داستان با شما. البته قبلا درباره­ ی ایده­ آلی نوشته ­ام. باز هم شاید ...


مطالب مرتبط: