ابتدا این یادداشت را بخوانید: توفان معکوس فکری؛ نوشته مسیح کریمیان 

تو بخوان معکوس کردن! ... از مجموعه چهل تکنیک ابداعی  TRIZ تکنیک سیزدهم به تو می گوید تغییر جهت بده / Do it in Reverse ...! گاهی پیش می آید که ظهر یک روز تعطیل نشسته باشید در خانه و بگویید خب! امروز چه کار کنیم؟ خیلی از اوقات را هم تجربه کرده اید که کلی مشق کاری از در و دیوار ریخته و در جست و جوی زمانی هستید برای رتق و فتق امور! ... یک روز بر می خیزید که کسب و کاری جدید راه اندازی کنید، پس به دنبال سرمایه گذار می دوید! ... شاید برسد روزی که سرمایه دار شوید – البته اگر هنوز نشده اید! – و در جست و جوی فرد/ مجموعه ای باشید که ایده کسب و کاری جدید داشته باشد ... شروع کردن با راه حل یک اتفاق عالی است برای شکستن اینرسی ذهن های ما... کارگر خدماتی ساختمان، شما را در طبقه همکف می بیند و می گوید: می خواهد ادامه تحصیل بدهد. پاسخ می دهید: چه چیزی بلدی؟ می گوید نظافت. می گویید: چند سال است در این حرفه ای؟ می گوید: 10 سال. پاسخ می دهید: تو حاضری کنار تحصیلت درس بدی؟ ... به جلسه بازاریابی یک محصول غذای آماده دعوت شده اید – خود داستان غذای آماده هم یک جوری معکوس غذای ناآماده است البته! –  به شما می گویند بیایید آخرین تحلیل های صورت گرفته بر نتایج تحقیق بازار گروه را مرور کنیم، می گویی: ببخشید اگر مرور نکنیم چه اتفاقی می افتد؟! ... با بچه ها در خوابگاه دانشجویی نشسته اید و موقع شام است، دوستی که نوبتش شده می گوید: شام چی درست کنم... می شنود: ببین تو یخچال چی داریم، هر چی بود قاطی کن، یه چیزی در میاد بلاخره! ... معلمانی را می شناسم که راه حل را می دهند و می گویند صورت سوال را بنویسید ... موفق باشید!

مطالب مرتبط: