ابتدا این یادداشت را بخوانید: نگاه طنزآلود؛ نوشته مسیح کریمیان

در TRIZ کلاسیک نام یک تکنیک را زیاد می شنوید و در فضای واقعی کشف و حل خلاقانه مسأله ها این تکنیک را در موقعیت های حساسی به کار می گیرید ...  تکنیک STC. بگذارید نگاه طنزآلود خود را بر S معطوف کنیم... S یا Size به ما می گوید از بی نهایت کوچک تا بی نهایت بزرگ با متغیرهای مسأله بازی کن! ... در  یکی از کارگاه های آموزشی به فراگیران گفتم اگر به جای 15 نفر 1500 نفر در این کارگاه حضور داشتند چه می شد؟ اگر به جای 15 نفر 1.5 نفر حضور داشتند چه؟! ... طوفان 12 خرداد 1393 تهران را به یاد آورید؛ بله! همین چند روز پیش را می گویم. روز بعد از طوفان یکی از بچه های پیش دبستانی دور و برمان گفت: عجب فوت بزرگی بود! خندیدم و گفتم: آره بعضی وقت ها هم پیش می یاد که شدیدا بزنه زیر گریه، گفت: یعنی وقتی رگبار میزنه... در تبلیغات محصولات دیده اید که گاهی کالایی مانند یک خودکار را به اندازه یک تیر چراغ برق می سازند و در گوشه یک بزرگراه ایستاده نگه اش می دارند، شاید با دیدن این صحنه به فکر دستی بیفتید که قرار است با این خودکار شروع به نوشتن کند... گاهی هم می توان جور دیگری دید، خانه زی زی گولو را یادتان هست؟ در یکی از قفسه های کتابخانه زندگی می کرد...


مطالب مرتبط: