چند ساعت پیش در میان مقاله‌ای خواندی:

زندگی کوتاه است، یادمان باشد