صَمتٌ یُعقِبُکَ السَّلامَةَ خیرٌ مِن نُطقٍ یُعقِبُکَ المَلامَةَ

سکوتى که سلامت در پى دارد ، بهتر از سخنى است که سرزنش در پى آورد / غرر الحکم و درر الکلم