امام صادق علیه السلام

هر کس خودش را بهتر از دیگران بداند، او از متکبران است

الکافى(ط-الاسلامیه)، ج٨، ص١٢٨