امیرالمومنین علی علیه السلام

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً
فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ
وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ
وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا
أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ

آن که خود را پیشواى مردم سازد
پیش از تعلیم دیگرى باید به ادب کردن خویش پردازد،
و پیش از آنکه به گفتار تعلیم فرماید باید به کردار ادب نماید،
و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد،
شایسته تر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و ادب آموزد.

نهج البلاغه | سید رضی
ترجمه | سید جعفر شهیدی