اگر موتورسواری هستید که تفاوت این ها را نمی دانید، لطفا این یادداشت و ویدیوی 5 دقیقه ای ایسنا را بخوانید و ببینید