دریافتی از سوره مبارکه بقره؛ آیه هشت ... تابلویی در مترو