... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۱۱۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

بچه ها در حال ارایه کارها و فعالیت های دوره اموزشی تابستانی شان هستند

در میان بچه ها و اولیا و مربیان یک موسسه آموزشی کودک و نوجوان ... بچه ها :)

بدون سطر؛ 227

بدون سطر؛ 226

پیشی قافلهٔ ما به سبکباری نیست / هر که برداشته بار از دگران در پیش است

میرزا محمد علی صائب تبریزی

بدون سطر؛ 225

بدون سطر؛ 224

تصور کن در جنگلی ... مسیر را گم می کنی!

...

ساعت از سه بامداد گذشته و من نشسته ام پای ویرایش یک متن ...

خطر فرار مغزهای فضایی جدی است

شواهد نشان می‌دهد دور جدیدی از مهاجرت نخبگان و کارشناسان فضایی آغاز شده

بدون سطر؛ 223

بدون سطر؛ 222

a

بدون سطر؛ 221

پایان دو ساعت گفت و گو با طعم علوم شناختی ... شنیدن و آموختن از تجربه های یک پژوهشگر شناختی

...

در حال مشاهده برنامه یک دوره آموزشی هستم ... مدرسانش کسانی اند که معمولا همه چیز را می دانند !!!

بدون سطر؛ 220

با برادرم رفته ایم به تماشای یک نمایشگاه گروهی عکس

...

بدون سطر؛ 219

دوست داشتم امسال بروم نمایشگاه فرش را ... نشد ... امروز روز آخرش است انگار

پیامکی می زنم و پیامکی می گیرم و مشق ها را یادآوری می کنم و مشق هایم یادآوری می شود ...

بدون سطر؛ 218

بدون سطر؛ 217

بدون سطر؛ 216

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب / به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

حافظ