... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۵۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

فقط و فقط امضا می کنند ...

در ساختار سازمانی مجموعه شما مدیر ارشد نوآوری وجود دارد یا نه ...

آیتم خواب کلاه قرمزی ... بچه ها دارن ساعتی که باید بیدار بشن رو به آقای مجری میگن

پیشی و موشی هم اضافه شدن
۰۴ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۵۰

ابر ... جاده ... آسمان ... شکوفه ها؛ شکوفه ها؛ شکوفه ها

چهارمین روز بهار
۰۴ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۴۰

بندپی مازندران؛ هوای ابری و بهاری ... سرسبز و سرسبز و سرسبز

چند ساعتی دلنشین 
۰۳ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۵۱

در دومین روز بهار و در ادامه سفرمان ... ساعتی را در موزه تاریخی آمل بودیم

آثار باستان شناسی و مردم شناسی و برخی اسناد تاریخی

۰۳ فروردين ۹۷ ، ۰۰:۱۴