... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

بدون سطر؛ 624

بدون سطر؛ 624

صبح جمعه ... آغاز یک سفر ... مسافر رشت هستی؛ شهر باران

اتوبوس راه افتاد
۰۷ اسفند ۹۴ ، ۰۶:۵۰

همه بساطی پهن کرده اند و بازار حراج های رنگارنگ برپاست ...

خیابان پر چنار پایتخت، بالاتر از جمهوری
۰۶ اسفند ۹۴ ، ۱۸:۵۱

از پژوهشکده می روی به دیدار مادربزرگ ... گپ و گفتی هم با خاله و شوهرخاله ... از این دیدارهای خوب یهویی

۰۶ اسفند ۹۴ ، ۱۸:۱۸

در من غزلی اینک دنبال تو می گردد / ای آن که تو را دیدن انگیزه گویایی ست

محمدعلی بهمنی
۰۶ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۴۴
بدون سطر؛ 623

بدون سطر؛ 623

کوچه ما چقدر تاریک است ... گریه،مادر،دوشنبه،در،کوچه ... راستی! فاطمیه نزدیک است ...

سیدحمیدرضا برقعی
۰۳ اسفند ۹۴ ، ۰۰:۴۶
بدون سطر؛ 622

بدون سطر؛ 622

از دفتر میزنی بیرون و قدم زنان راه می افتی ... جاده قدیم شمیران

تنها ... به صرف چیپس و ماست موسیر :)
۰۱ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۵۹

اولین روز اسفند ... آخرین ماه سال ... ابری است پایتخت ... دلت باران می خواهد

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۵۰
بدون سطر؛ 621

بدون سطر؛ 621

آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده ست / دل به یک لحظه کوتاه به هم می ریزد

فاضل نظری
۰۱ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۱۲
بدون سطر؛ 620

بدون سطر؛ 620

این روزها که جرأت دیوانگی کم است ... بگذار باز هم به تو برگردم!

قیصر امین پور
۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۲:۱۶
بدون سطر؛ 619

بدون سطر؛ 619

صبح روز عید است ...

۰۸ دی ۹۴ ، ۰۸:۵۵
بدون سطر؛ 618

بدون سطر؛ 618

دریاب که ایام گل و صبح جوانی / چون برق کند جلوه و چون باد گریزد

محمدحسین معیری؛ متخلص به رهی
۰۳ دی ۹۴ ، ۲۲:۴۹
بدون سطر؛ 617

بدون سطر؛ 617

نکته پایانی در برنامه اسطرلاب شبکه چهار: باید از دانشگاه های پژوهش محور شروع کنیم ...

بگذاریم دانشگاه های خوب و معدود ما پژوهش کنند

به جای این که صرفا به توسعه کمی بپردازیم

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۲:۱۶

به اهمیت مهارت های مدیریت سازمان اشاره می شود

شبکه چهار؛ درباره مدیریت و اقتصاد ما

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۲:۰۱

بنگاه های ما باید تحقیق و توسعه را در درون سازمان هایشان جدی بگیرند ...

اسطرلاب؛ هم اکنون در شبکه چهار

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۱:۵۳

این که چطور دانش را در اقتصادمان گسترش دهیم؛ موضوع اصلی است ...

گفتگو با دو تن از اساتید مدیریت و اقتصاد کشور

هم اکنون در شبکه چهار

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۱:۵۱

صحبت درباره رشد قارچ گونه و بدون برنامه شرکت های دانش بنیان است ...

هم اکنون در شبکه چهار، تفاوت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نفتی 

۰۱ دی ۹۴ ، ۲۱:۴۲