... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

آسمان در حیرت از بالانشینی های ماست/ بحر در اندیشه از کار حباب افتاده است

محمدحسن معیری

همفکری با دوستی درباره توسعه کسب و کارش ...

بدون سطر؛ 56

بدون سطر؛ 56

بدون سطر؛ 55

بدون سطر؛ 55

بدون سطر؛ 54

بدون سطر؛ 54

[از یه بلاگ دیگه] ... دعوتش کردیم بماند، دست هایش را شست و نشست سر همان سفره ... وزیر دفاع

هفته نامه حیات شماره 97    مَـــــــــــــــــــرامِ بی ترمزها

باز می گردم که این چند صفحه را دوباره بخوانم؛ از جلد اول کتاب شریف عیون اخبار الرضا

سلام خدا بر او
بدون سطر؛ 53

بدون سطر؛ 53

بدون سطر؛ 52

بدون سطر؛ 52

نیستیم از جلوهٔ باران رحمت ناامید / تخم خشکی در زمین انتظار افشانده‌ایم ...

میرزا محمد علی صائب تبریزی

باران در طهر!ن ...

پاسخ به ایمیل های دریافتی این روزها ...

بدون سطر؛ 51

بدون سطر؛ 51

کاغذها چیده می شوند

عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم / دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

خواجه شمس الدین حافظ شیرازی
بدون سطر؛ 50

بدون سطر؛ 50

خداحافظ ای کوچه های مدینه ...

سخن از محمدتقی مجلسی رضوان خدا بر او... اهمیت دعای پدر برای فرزندش

مجلس با اشاره ای به آداب خواندن قرآن آغاز می شود

شاه و گدا به دیدهٔ دریادلان یکی است / پوشیده است پست و بلند زمین در آب ...

میرزا محمد علی صائب تبریزی

سیزدهم فروردین؛ روز طبیعت

...
بدون سطر؛ 49

بدون سطر؛ 49

یک بخش تازه در روزگار پیچ!یدهـ

ذره بینی و کل نگری

نجوا

...