... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

سخن درباره "خداشناسی" است

...
بدون سطر؛ 48

بدون سطر؛ 48

اضطراب ...

بدون سطر؛ 47

بدون سطر؛ 47

گپ و گفت های پایانی با دوستان و شنیدن یک خاطره از میزبان و خداحافظی

کسی که پیش او قیام مصطفی کند

اشاره به آیه شریفه 256 سوره بقره

معرفی کتاب الکوثر؛ مجموعه ای هفت جلدی درباره حضرت فاطمه علیها السلام

تذکر به اهمیت دعا

وارد مجلس می شوم و جست و جوی چهره های آشنا

بدون سطر؛ 46

بدون سطر؛ 46

دو سه روزی است که مستمر نوآوری می خوانم ... بازنگری طرح درس ها و طراحی محتواهای جدید

بدون سطر؛ 45

بدون سطر؛ 45

باران... بهار.. زهرا...

سلام خدا بر او
بدون سطر؛ 44

بدون سطر؛ 44

[از یه بلاگ دیگه] ... نوشتن از آسمانی که مدت هاست به آن خیره نشدی ...

من+روزها+خوشی ها+سختی ها+... = زندگی

بدون سطر؛ 43

بدون سطر؛ 43

چون کم نشود سنگت چون بد نشود رنگت / بازار مرا دیده بازار دگر رفتی ...

جلال الدین محمد بلخی
بدون سطر؛ 42

بدون سطر؛ 42

بازگشت از بازدید ...

راستی در ساعت زمین هستیم! 20:30 تا 21:30

اطلاعات بیشتر: ساعت زمین

دزدگیر برای یخچال :) اکنون کلاه قرمزی در شبکه دو

حس خوب یاد گرفتن چیزهای تازه ... :)

وقتی باید بیشتر فکر کنی... توکّل