... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

بدون سطر؛ 6

بدون سطر؛ 6

صبح امروز در یک مدرسه جلسه ای دارم. چندماهی است مدرسه نرفته ام !!

خداحافظی می کنیم ... او می رود برای ناهار؛ من برای شام

چای؛ لیمو؛ عسل ...

...
بدون سطر؛ 5

بدون سطر؛ 5

وقتی قدری قدم می زنی ...

کوچ از دنیا نزدیک و شتابان است ... غررالحکم

بدون سطر؛ 4

بدون سطر؛ 4

سلام و علیک دو پیرمرد

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسى است؛ روز مهندسى

بدون سطر؛ 3

بدون سطر؛ 3

آرامشی است در چند قدمی او ... معلمی که شاگرد خوبی برایش نیستم

ساعت پایانی یک کارگاه؛ امروز فراوان آموختم... خدا را شکر

اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست/ برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست ... افشین یدالهی

طرحی می رود و می رسد به دست تصمیم گیرنده اش!

پفک برای رفع سلامتی گاهی بد نیست !!!

یه جلسه خوب؛ تو یه ماشین؛ کنار یه پارک ...

بدون سطر؛ 2

بدون سطر؛ 2

وقتی باید تصمیم گیری کنی ...

قدردان دوستان دبیرخانه جشنواره و اعضای حاضر در کارگاه آموزشی ... روز دوم و پایانی کارگاه برگزار شد

فردا روز دوم کارگاه است و من در حال مرور کاربرگ های امروز هستم

...
بدون سطر؛ 1

بدون سطر؛ 1

قومی بجد و جهد نهادند وصل دوست/ قومی دگر حواله به تقدیر می کنند ... حافظ

ترافیک و فکر کردن